Vad är ett tillväxtföretag

I dagens samhälle så står tillväxtföretag för den största potentiella ekonomiska utveckligen i Sverige. Det ät därför viktigt att kunna förstå sig på vad exakt ett tillväxtföretag är. Den kortfattade versionen är att det är ett företag som ökar deras omsättning rejält kontinuerligt år efter år.

Vilka krav bör uppfyllas för att vara ett tillväxtföretag

För att förstå vad som krävs för att anses som ett tillväxtföretag så finns det särskilda kriterier som bör uppfyllas.Utöver dessa kriterier så finns det flera olika mallar för vad ett tillväxtföretag är. Dessa är de generella kraven:

  • Omsätta över 10 miljoner kronor.
  • Mellan 10-250 anställda.
  • Minimum av fyra årsredovisningar som är offentliggjorda.
  • Under de tre senaste åren stigit i sin omsättning.
  • Minst fördubblat omsättningen under samma period.
  • Inneha ett positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren.
  • Besitta finanser som är sunda.
  • Har genom processen vuxit organiskt, alltså med egen kraft.

Hur blir man ett tillväxtföretag?

Det finns två olika vägar man kan gå för att detta ska ske. Det är att man antingen ökar sin omsättning (försäljning) organiskt, vilket betyder att man gör det med hjälp av egen kraft. Det andra sättet är att man kan köpas upp av ett annat företag. Det är viktigt att tänka på att man bör stödja de tillväxtföretag man kan. Det gynnar inte bara den svenska marknaden utan skapar även en hel del jobb för de arbetslösa. Cirka 70% av alla nya jobb som finns på marknaden kommer ifrån dessa företag. Därför kan det vara bra att hellre hjälpa dem som faktiskt kan slå igenom på marknaden än de stora företagen som ofta får göra nedskärningar istället. Norr om Sverige finns det ett antal av dem. Några exempel av de tillväxtföretag i Sverige är Stadium Outlet, ABS Wheels, Adfenix, Altum Technologies, Brigther och Kognity. Antalet av dessa företag fortsätter att växa och framhäver mycket unga kvinnliga ledare.